PGS 15

Gevaarlijke stoffen

Bij Generalis is er gedegen ervaring aanwezig van het realiseren van bedrijfsgebouwen waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (ADR goederen). Het toepassen in het ontwerp van richtlijnen vanuit de PGS 15 gaat verder dan het afvinken van een lijstje. Belangrijk hierbij is het om te zorgen voor comptabiliteit tussen de verschillende (elkaar soms tegensprekende) regelgeving.


PGS 15 geeft richtlijnen voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden van meer dan 10 ton. PGS 15 is een Nederlands informatiedocument over best beschikbare technieken (BBT) die is opgenomen in de bijlage van de Regeling Omgevingsrecht. Instanties die bevoegd zijn om een vergunning te verlenen moeten dan ook rekening houden met de inhoud van deze PGS-richtlijn. Hierin wordt o.a. beschreven hoe verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden groter dan 10 ton op een veilige wijze worden opgeslagen. De veiligheid van die opslag kan door middel van verschillende beschermingsniveaus (1 t/m 4) worden bereikt. Als beschermingsniveau 1 vereist is, moet een geschikt en bedrijfsgereed VBB-systeem ( Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussyteem) aanwezig zijn. PGS 15 schrijft voor, dat een VBB-systeem (of een combinatie van VBB-systemen) moet voldoen aan het goedgekeurd UPD.


Waar wij naar kijken

Generalis kijkt naar alle facetten waar je rekening mee moet houden bij het beoordelen van een PGS 15 opslag, specifiek > 10 ton. Inventariseren welke ADR en CMR stoffen er opgeslagen worden eventueel in combinatie met koopmansgoederen in hoeveelheid getoetst aan het bestemmingsplan. De bouwkundige voorzieningen worden doorgenomen, maar ook de effectiviteit van automatische blusinstallaties, vloeistofopvangvoorzieningen en mogelijke gevaren die specifiek aandacht behoeven, zoals de opslag van IBC’s.


Kernbegrippen

Bij uitbreiding van een pand is het belangrijk om ook het huidige gebouw mee te nemen in de uitgangspunten van het PVE. Vaak zijn de oudere loodsen beveiligd door middel van een blusinstallatie op basis van schuim & water.

Kernbegrippen bij opslag gevaarlijke stoffen zijn:

  • Bodembeschermende voorzieningen;
  • Dak geconstrueerd uit niet-brandgevaarlijk materiaal;
  • Automatische zelfsluitende deuren: 2-zijdige brandweerstand 60 min EI(1), gecertificeerde rookwerendheid, gecertificeerde vloeistofkering.
  • Euroklasse A1 conform de NEN-EN 13501-1
  • Eurocode gevolgklasse CC3.
  • WBDBO van 60 minuten (tweezijdig)
  • Stellingen, belastingen i.r.t. vloerbelasting (& supervlakke vloeren)
  • Productopvang & bluswateropvang


Vorige
Volgende“Via onze blogs leert u ons beter kennen”