Gevestigd en kantoorhoudende te Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen: Generalis. Generalis hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website.


Algemeen

Generalis gebruikt gegevens over bezoekers van haar websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Generalis stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.


Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.


Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Generalis en door advertentienetwerken waaraan Generalis (mogelijk) deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Generalis worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Generalis participeert in de volgende advertentienetwerken (worden mogelijk uitgebreid), die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:


Google Adwords content network

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. een cookie kan door Generalis en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Generalis en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. U kunt via zoekmachines zoeken hoe u uw cookies instelling kunt aanpassen. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)

Firefox (Mozilla)

Safari (Apple)

Google Chrome (Google)

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Generalis en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.


Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons emailarchief, waar het als gevolg van backup procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.


Interviews en citaten

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren of, wanneer gewenst, te verwijderen.


Verzoek richten aan Generalis

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Generalis, dan kunt u dat in eerste instantie via e-mail (info@generalisbedrijfsbouw.nl) indienen en zullen wij zorg dragen voor een goede afhandeling. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen.

Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Generalis.